K-L Harfi ile başlayan sözler kısa

'Etüt Merkezi' forumunda HazaN tarafından 21 May 2008 tarihinde açılan konu

 1. Kabahat samur kürk olsa kimse üstüne almaz.Türk Atasözü


  Kadeh içinde, denizde boğulanlardan çok daha fazla insan boğulmuştur.Alman Atasözü


  Konuşmanın ilk lüzumlu unsuru, hakikat, ikincisi aklıselim, üçüncüsü hoş mizaç, dördüncüsü nüktedir. Schiller


  Kan kus, kızılcık şerbeti içtim de. Türk Atasözü


  Kıskançlık şüphe ile başlar.Fransız Atasözü


  Kırk yaş, gençliğin ihtiyarlığı; elli yaş, ihtiyarlığın gençliğidir.Victor Hugo


  Kelimeler değil, onları söyleyen ağızlar önemlidir.Baraccio


  Kendimizden yüksektekilerle bir seviyede olmayı istiyorsak; yükselme yollarını aramalıyız, yükselmişleri alçaltma yollarını değil.S. Ertürk


  Kaplumbağa kabuğunda : «Ne büyük sarayım var» dermiş.Türk Atasözü


  Kendisi için olduğu kadar, hasımları için de hürriyet hakkını istemeyen ve kabul etmeyen bir kimse hür olmağa lâyık değildir.G. Grun


  Kanunu yaptıktan sonra ona gönül rızası ile itaat etmek, hürriyetin en yüksek ifadesi değil midir?Lacordaire


  Kanunla ve kanuna göre baş kesmek adaletse de, kanunsuz vurulacak bir fiske bile zulümdür.S. Ertürk


  Kardeş kardeşi atmış, yar başında tutmuş.Türk Atasözü


  Küçük vazifelerdeki ihmalkârlık, büyük kusurların işlenmesine yol açar.Mme Necker


  Kaşığı herkes yapar ama, sapını ortaya getiremez.Türk Atasözü


  Kalem, kılıçtan daha güçlüdür.Bulwer-Lytton


  Kalemin ucu, kılıcın gücü.Türk Atasözü


  Kalem, acemi avcıların elinde hedefini şaşıran bir ok da olabilir.Baraccio


  Kebabı köz öldürür, yiğidi söz.Türk Atasözü


  Kelimeler, insanların kullandığı en güçlü haplardır.ı Kipling


  Kelimeleri arka arkaya getirince daima bir konuşma olacağını sanmayınız.Poincare


  Kitap ruhun ilâcıdır.Japon Atasözü


  Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük bir kırallıktır.Shakespeare


  Kitaplar, beynin çocuklarıdır.Swit


  Karnı açlardan çok kalbi açlara acırım.C.Şahabettin


  Köpekle yatan pireyle kalkar.İspanyol Atasözü


  Köpeğe gem vurma : Kendini at sanır. C.Şahabettin


  Konuşma, aklın fihristidir.Seneca


  Keçi derisi post olmaz, eski düşman dost olmaz.Türk Atasözü


  Körlerin ülkesinde, tek gözlü kıral olur.Erasmus


  Kaynayan sütün koyulaştığı gibi, dostluğun amacı da kalbleri birbirine zincirlemek suretiyle bağlamaktır.Plutarque


  Kusurlar hiçten doğar; ama kusurlar «hiç» değildir.Michelangelo


  Kusursuz arkadaş aramak, hiç dost edinmek istememek demektir.De Sacy


  Kedinin kanadı olsaydı, serçelerin adı olmazdı.Türk Atasözü


  Kendi kusurlarını affetmeyen bir kimsenin bütün kusurları affedilebilir.Konfüçyus


  Kendimizi unutalım. Çünkü, en büyük düşmanımız kendi nefsimizdir.Anatole France


  Kuvvetli ihtiraslar eğilmeğe yahut kırılmağa mecburdur. Sahiplerini ya öldürürler yahut kendileri ölürler.Oscar Wilde


  Kendine hükmedemeyen uşak kalır.Goethe


  Kediyi çok sıkıştırma kaplan edersin.Türk Atasözü


  Koyun sürüsü içinde kalmış küheylân, elbette anarşi unsuru olacaktır.S. Ertürk


  Kim abdalca veya akıllıca bir şey düşünebilir ki, o şey evvelki zamanlarda düşünülmüş olmasın.Goethe


  Kepenek altında er yatar.


  Keskin kılıç kınını kesmez.


  Kır atın yanında duran ya huyundan, ya tüyünden.


  Kırkında saza başlayan kıyamette çalar.Türk Atasözlerinden


  Karakterin büyük olmadığı yerde büyük adam yoktur.Romain Rolland


  Kendi vatanından ayrılarak yabancı memleketlerinde yaşayanlar, kaynayan bir kazanın harice attığı köpükler gibi içi boş ve kıymetsiz aksamdır.V. Hügo


  Kuvvetine aldanarak zayıfları hor görenin kuvveti başına belâ olur.Hint Atasözü


  Kibir mahvoluşun kılavuzudur.İngiliz Atasözü


  Kuvvete dayanmayan adalet âcizdir. Adalete dayanmayan kuvvet ise zalimdir.Pascal


  Kılıç zaferi; zekâ, siyasî üstünlüğü, adalet te ahlâkî muzafferiyeti sağlar.Simeon Luce


  Kısas, haksızların adaletidir.Saint Augustin


  Koca ekmeği meydana ekmeği, oğul ekmeği zindan ekmeği.Türk Atasözü


  Korkaklığın en kötüsü insanın kendi kendine acımasıdır.M. Orel


  Kendilerini beğenenler, başkalarının tuzağına aptallar kadar kolay düşerler.Florian


  Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm: Çünkü dosdoğrudur!Cenap Sahabettin


  Kaba ruhları tahrik eden musiki, musiki değildir. Böyle bir musikinin bulunduğu yerde güzellik ve fazilet olamaz.Çin Atasözü


  Kural halini almış bir gerçek vardır : Dâhi diktatörleri daima müstebitler takip eder.Einstein


  Kahraman bir adam vatanı için asla ölümden korkmaz.Bürger


  Kendi vatanını tanımamak kadar ayıp var mıdır?P. Henry


  Kalbimiz hepimizi vatana doğru çekiyor. Vatanınızı seviniz. Zira orası babalarımızın da vatanıdır.Schiller


  Konuşanların yanında dinlemesini, dinleyenlerin yanında konuşmasını bilen olgun kişidir.Güzide Taranoğlu


  Kolayı bulunmaz bir güçlük varsa, gücü kolay zannetmektir.Namık Kemal


  Korkak bezirgan ne kâr eder, ne zarar.Türk Atasözü


  Korkudan ölecek kadar ölümden korkmak büyük hamakattır.Namık Kemal


  Kelimeler değişir, fakat itikatlar değişmez.Ziya Gökalp


  Kendi kusurlarımız olmasaydı, başkalarınkine dikkat etmekten bu kadar zevk duymazdık.La Rochefoucauld


  Kabahatini itiraf ederek affını iste; zira, bir suçu gizlemek o suçu iki-leştirir.Arap Atasözü


  Kanaatlerinin hiç birini değiştirmeyen, hatalarının hiç birini düzeltmeyen, kusurlarına karşı tenkide tahammülü olmayan insan, bir ahmak değilse, bir despottur


  Komşunun kaybını, kendi kaybın; komşunun kazancını, kendi kazancın bil.... Çin Atasözü


  Kurnazlık, kendi kusurlarımızı gizlemek ve başkalarının zayıf taraflarını keşfetmek sanatıdır.Hazlitt


  Körle yatan şaşı kalkar,Türk Atasözü


  Kusuru zamana buluruz. Oysa kendimizdedir. Zaman da konuşacak olsa utanırız.İmam-ı Safi


  Konuştan çok dinlemek lâzım geldiğini bize öğretmek için Allah, konuşmak için bir ve duymak için de iki organ vermiştir. Nâbi


  Kuşkulu uyku, evin bekçisidir.Türk Atasözü


  Kültür milletin canıdır. O çıkarsa «medeniyet» denilen iskelet yaşayamaz. Medeniyet, yani kalıp, ne kadar değişirse değişsin, kültür,. yani ruh, hep taze kalır. Medeniyete, kalıba, can veren, onu ayakta tutan, sonunda bu medeniyete şahsiliğini, orijinalliğini, millîliğini kazandıran yine kültürdür. Kültürden, canlı ve yaratıcı maziden kopmak, kıyamettir.İsmail Hakkı Baltacıoğlu.


  Kitap da şarap gibidir. Eskidikçe değer kazanır.


  L


  Lâfla peynir gemisi yürümez.


  Leşin bulunduğu yerde karga olur.


  Leylek bile boğazına göre yutar.


  Lokmayı az al, çok çiğne.Türk Atasözleri


  Lisan (dil), küçük tabiî olayları tarif edebilecek kadar güçlü değildir.Charles Dickens
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 4 Tem 2014