Tarih Hinduizm’in Tarihçesi, Hinduizm’de İnanç Sistemi

'Sosyal Konular' forumunda Demet tarafından 13 Eyl 2018 tarihinde açılan konu

 1. Hinduizm’in Tarihçesi, Hinduizm’de İnanç Sistemi

  Hinduizm dünyanın yaşayan en eski dinidir ve herhangi bireysel bir kurucuya dayandırılmamıştır. MÖ 2000-1500 yıllarında Hint-Avrupalı, göçebe savaşçı toplumlarından biri olan Ariler (Aryanlar) Orta Asya’dan göç edip Hindistan’ı istila etmişlerdir. Aryanların dinî inanç ve gelenekleri ile yerli halkların dinî inanç ve gelenekleri birbirine karışarak yüzyıllar boyunca bir gelişim çizgisi takip etmiş
  ve böylece “Hinduizm” ortaya çıkmıştır. Hinduizm, Hint yarımadasında yaşayan Hindu ırkıyla sınırlı bir din olması itibarıyla etnik (millî) bir dindir. Bu bölgede yaşayan insanların bütün inançlarını ifade eder. Hinduizm’in tarihsel süreci; Klasik Dönem, Orta Çağ Dönemi ve Modern Dönem olmak üzere üç ana bölümde incelenmektedir. Klasik Dönem Hinduizm, başlangıcından itibaren MS . yüzyıla kadar kendi içerisindeki değişimleri içeren özellikleri taşımaktadır. Orta Çağ Dönemi Hinduizm’i, İslam dini ile tanışıldığı ve ondan etkilenildiği dönemdir. Modern Dönem Hinduizm 19. yüzyıldan sonra Hıristiyanlığın etkisinin görüldüğü 1830 yılından günümüze kadar olan dönemi ifade etmektedir.

  Hinduizm’de İnanç Sistemi
  Hinduizm’de çok çeşitli tanrılar topluluğu vardır. Sadece belli bir tanrıya tapılmaz. Neredeyse her gücün ilahlaştırıldığı ve kutsal sayıldığı görülmektedir. Tanrıların sayısını hesaplamak imkânsızdır. Çok tanrılı bir yapısı olmasına rağmen zamanla bazı tanrılar ön plana
  çıkmış ve önem kazanmıştır. Hindu inanç sisteminde öne çıkan tanrısal varlıklar; Brahma, Vişnu ve Şiva’dır. Brahma’ya, yaratıcı tanrı olarak saygı gösterilir. Brahma, Hindu inancının en eski tanrılarından biri olmasına rağmen günümüzde en az saygı gösterilen tanrısal varlıktır. Vişnu (koruyucu), dünya düzeninde ortaya çıkan bozulmaları gidermek için çeşitli şekillerde bedenleşerek yeryüzüne gelir. Tanrı
  Vişnu’nun bir bedende veya doğrudan yeryüzüne gelmesine “avatar” adı verilmektedir. Şiva (yok edici), tanrıdır. Ölümün, hastalığın tanrısı olarak bilinir.