Biyografi Ebu Hanife kimdir? hayatından kesitler

'Biyografi' forumunda Demet tarafından 12 Eyl 2018 tarihinde açılan konu

 1. Ebu Hanife kimdir? hayatından kesitler

  Ebu Hanife'yi kısaca tanıyalım

  Asıl adı Numan b. Sabit’tir. İslam’da hukuki düşüncenin ve içtihad anlayışının gelişmesinde önemli payı olup İmam-ı Âzam diye şöhret bulmuştur.
  699 yılında Kûfe’de doğdu. İlim öğrenmeye akaid ve kelamla başlayan Ebu Hanife daha sonra fıkıh alanında derinleşmiştir. Aynı zamanda ticaret hayatına da devam ederken dönemin en önemli fıkıh âlimi olmuştur. Ebu Hanife’nin aslen Türk, Fars veya Afganlı olduğuna ilişkin rivayetler bulunmaktadır. Bunlar içinde en kuvvetli olanı, dedesi Zûtâ’nın Kabil bölgesinde yaşayan bir uç beyi olduğudur.
  15 Ebu Hanife’nin dedelerinin ana yurdu olan bölgede Türkler de dâhil birçok Müslüman kavmin yaşamakta oluşu, onun aslen Türk olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Kendi adıyla anılan Hanefilik mezhebi onun görüşleri etrafında şekillenmiştir.
  Ebu Hanife küçük yaşlardan itibaren çok iyi bir eğitim görmüştür. Devrinin seçkin âlimlerinin pek çoğu
  ile görüşme ve onlardan ilim öğrenme imkânı bulan Hanife’nin asıl hocası, Hammâd b. Ebu Süleyman’dır.16 Ebu Hanife itikadi konulardaki görüşleri ile dönemin genel kabul gören ekollerinin dışında bir bakış açısı getirmiştir. Ehl-i sünnet inanç sisteminin oluşmasına zemin hazırlayan âlimlerdendir. Özellikle Basra’da Allah’ın (c.c.) sıfatları, kader meselesi, büyük günah işleyenin durumu ve tekfir gibi ilk dönemin belli başlı akaid meseleleri üzerinde farklı görüşlere mensup âlimlerle tartışmalara girmiştir. İslam ümmetinin
  çoğunluğu tarafından benimsenen ilkeleri ortaya koymuş ve bunları güçlü delillerle savunmuştur. 17 Onun görüşleri daha sonra öğrencileri İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf vasıtasıyla yayılma imkânı bulmuş, eserleri de öğrencileri vasıtasıyla günümüze kadar gelmiştir. Ebu Hanife’nin günümüze ulaşan beş eseri Türkçe olarak yayımlanmıştır. Hanefîlik mezhebi günümüzde
  genellikle Türkiye, Orta Asya, Kuzey Afrika, Pakistan, Mısır ve Balkanlar’da yaygındır.