veremle savaş eğitimi haftası kısa anlamlı şiirler