Osmanlı padişahlarının hayatını anlatan 80.000 beyitlik kitap

Konu, 'Osmanlı İmparatorluğu' kısmında Ezlem tarafından paylaşıldı.

 1. Ezlem

  Ezlem Üye


  Akkoyunlu Türkmenleri'nin sultanı İdris-i Bitlisi'nin tarih kitabı
  Osmanlı padişahlarının hayatını anlatan 80.000 beyitlik Kitabın adı
  Behişti'nin Heşt Behişt Mesnevisi  Heşt behişt ya da Heşt bihişt, İdrls Bltlisi'nin osmanlı tarihine ilişkin yapıtı. Bayezit ll'nin emriyle Cuveyni, Vassaf, Mui-nettln Yezdi, Şerafettin Yezdi'nin tarihleri örnek alınarak yazıldı. Tümü sekiz bölüm (ketibe) halinde olan, farsça yazılmış yapıtta, kuruluşundan Bayezıt ll'nin hal'i, Selim l'in tahta çıkışına kadarki osmanlı tarihi ayrıntılı biçimde anlatılır. Yapıt, osmanlı sülaleslyle ilgili bilgilerin yanı sıra, öteki hükümdarlar, bilginler; seterler savaşlar, devlet adamları hakkında da bilgilere yer verir.