Öğle namazı nasıl kılınır resimli anlatım

'Kısaca' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. HazaN Admin Site Yetkilisi Admin


  Öğle namazı nasıl kılınır,
  Öğle namazının kılınışı resimli,
  Resimli öğle namazı kılınışı

  Öğle namazı on rek'attir Önce, dört rek'at ilk sünneti, sonra dört rek'at farzı, farzdan sonra da iki rek’at son sünneti kılınır

  Öğle namazının ilk dört rek'atlık sünneti şöyle kılınır:

  1- Ayakta olarak kıbleye dönülür Ayakların arası dört parmak açıklıkta olur

  Niyet edilir “Allah rızâsı için bugünkü öğle namazının sünnetini kılmaya niyet ettim” denir

  2- “Allahü ekber” diyerek iftitâh tekbîri alınır

  Erkekler tekbîr alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmak araları normal açıklıkta bulunur Başparmaklar kulak yumuşağına değdirilerek eller yukarıya kaldırılır

  Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar

  3- Tekbîrden sonra eller bağlanır Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakılır

  Erkekler sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmağı sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar

  Kadınlar sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar

  Ayakta sırasıyla;

  - Sübhâneke

  - Eûzü Besmele

  - Fâtiha sûresi

  - Zamm-ı sûre okunur Meselâ, innâ e'taynâ okunur (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir)

  4- “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır yani bel doksan derece eğilir ve burada en az üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir Rükü’da iken ayakların üzerine bakılır

  Erkekler rükü’da, parmaklarını açıp, dizlerin üstüne kor Sırtını ve başını düz tutar Bacaklarını ve kollarını dik tutarlar

  Kadınlar rükû'da, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar

  Üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” dedikten sonra, “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükü’dan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir

  5- Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alın yere konur Secdede baş iki elin arasında ve hizâsında bulunur El parmakları birbirine bitişiktir Secdede iken ayaklar kaldırılmaz Secdede gözler kapalı olmaz Burada en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

  Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur

  Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar

  Ayaklar bitişik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak yere konur

  6- “Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur Otururken, parmaklar dizlerin hizâsına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır Burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur

  Bu oturuşta erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak, parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur

  Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar

  Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

  7- “Allahü ekber” diyerek secdeden ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır

  İkinci rek'atte sırasıyla;

  - Besmele,

  - Fâtiha,

  - Zamm-ı sûre okunur

  Sonra, birinci rek'atte olduğu gibi, “Allahü ekber” diyerek rükü'a varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir

  8- “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükûdan ayağa kalkılır ve ayakta“Rabbenâ lekel-hamd” denilir

  “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır Birinci rek'atte olduğu gibi yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

  Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur

  Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denilir

  9- “Allahü ekber” diyerek secdeden doğrulup oturulur

  Otururken, el parmakları dizlerin hizâsına gelecek şekilde uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır Buna ilk oturuş ya'ni kâdei ûla denir

  Ettehıyyâtüyü okuyup üçüncü rek’eta kalkılır

  Üçüncü rek'atte, Fatiha ve zamm-ı sure okunur, rükü' ve secde yapılıp, dördüncü rek'ate kalkılır Dördüncü rek'atte yine Fatiha ve zamm-ı sure okunur sonra rükü' ve secde yapılarak, kâde-i âhıre yani son oturuşa oturulur

  Oturuşta sırasıyla;

  - Ettehıyyâtü

  - Allahümme salli

  - Allahümme bârik

  - Rabbenâ âtinaduâları okunur

  Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur

  Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar

  10- Önce başını sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denir Selâm verirken omuzlara bakılır

  Sonra başını sola çevirerek sağ tarafta olduğu gibi yine, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir Böylece dört rek'atlık sünnet namazı tamamlanmış olur

  Öğlen namazının farzı ile ilk dört rek'atlık sünneti arasında kılınış bakımından bir fark yoktur Tek fark üç ve dördüncü rek'atlarda zamm-ı sure okunmaz Farzdan sonra son iki rek'atlık sünnete kalkılır

  Öğlenin son sünneti şöyle kılınır:

  1- Önce kıbleye karşı dönülür Ayaklar birbirinden dört parmak kadar açık olarak paralel tutulur Ellerin baş parmakları kulak yumuşaklarına değdirilir, avuç içleri kıble istikâmetine açılır “Niyet ettim Allah rızâsı için bu günün öğle namazının son sünnetini kılmaya, döndüm kıbleye” diye kalbden geçirildikten sonra, “Allahü ekber” diyerek, göbek altında, sağ el sol elin üzerine bağlanır

  Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar Sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar

  2- Gözleri, secde edilecek yerden ayırmaksızın:

  a) Sübhâneke, okunur

  b) E’ûzü Besmeleden sonra Fâtiha, okunur

  c) Fâtihadan sonra Besmele okunmaksızın bir zamm-ı sûre (meselâ; Elem terakeyfe) okunur

  3- Zamm-ı sûreden sonra "Allahü ekber" diyerek rükü’a eğilinir El parmaklarını açıp dizler üzerine konur, bel düz tutulur ve gözleri ayaklardan ayırmayarak, en az üç defa "Sübhâne Rabbiyel-azîm" (5 veya 7 de olur) denir

  Kadınlar rükûda, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar

  4- "Semi’allahü limen hamideh" diyerek doğrulunur Doğrulurken, pantolon çekilmez ve gözler secde yerinden ayrılmaz Tam dik durunca, (Rabbenâ lekel hamd) denir

  5- Ayakta fazla durulmadan "Allahü ekber" diyerek secdeye gidilir Secdeye giderken sırası ile;

  a) Sağ diz, sonra sol diz, sağ el, sonra sol el, burun ve alın yere konur

  b) Ayak parmakları kıble istikâmetinde bükülür

  c) Baş iki elin arasına konur,

  d) Elin parmakları bitişik tutulur,

  e) Avuç içleri yere yapıştırılır Dirsekler yere yapıştırılmaz

  f) Bu vaziyette iken en az üç defa "Sübhâne rabbiyel-a’lâ" denir

  Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar

  6- Sonra, “Allahü ekber” diyerek sol ayak yere yayılır, sağ ayağın parmakları kıble istikâmetinde bükülür, uylukların üzerinde oturulur Avuçlar, dizin üzerine konur ve parmaklar kendi hâline bırakılır

  Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar

  7- Uyluklar üzerinde sübhâhallah diyecek kadar oturduktan sonra, "Allahü ekber" diyerek, tekrar secdeye varılır

  8- Secdede, yine en az üç defa "Sübhâne rabbiyel a’lâ" dedikten sonra “Allahü ekber” diyerek ayağa kalkılır Ayağa kalkarken, ellerle yerden kuvvet alınmaz ve ayaklar yerinden oynatılmaz Secdeden kalkarken önce alın, sonra burun, sonra da sol el ve sağ el, sonra sol diz ve sağ diz yerden kaldırılmalıdır

  9- Ayakta iken Besmeleden sonra Fâtiha ve bundan sonra bir zamm-ı sûre okunup, "Allahü ekber" diyerek rükü’a eğilinir

  10- İkinci rek'at de, birinci rek'atte târif edilen şekilde tamamlanır Yalnız ikinci secdeden sonra, "Allahü ekber" deyince, ayağa kalkmayıp uyluklar üzerine oturulur ve:

  a) "Ettehiyyâtü", "Allahümme salli", "Allahümme bârik"ve "Rabbenâ âtina" duâlarını okuduktan sonra, önce sağa, "Esselâmü aleyküm ve rahmetullah", sonra sola "Esselâmü aleyküm ve rahmetullah" diye selâm verilir

  b) Selâm verdikten sonra, "Allahümme entesselâm ve minkesselâm tebârakte yâ zel-celâli vel-ikrâm" denir ve böylece namaz tamamlanmış olur

  Bundan sonra, üç kere "Estagfirullah" denir, sonra, "Âyet-el-kürsî" okunur ve tesbih çekilir Yani, otuzüç defa, Sübhânellah, otuzüç defa Elhamdülillah, otuzüç defa Allahü ekber denir Sonra, Lâ ilâhe illallah vahdehû lâ şerîkeleh, lehülmülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr, denir Bunları sessizce okumalıdır Yüksek sesle okumak bid’attır

  Daha sonra duâ edilir Duâ ederken, eller göğüs hizâsına kaldırılır Eller göğe doğru açılarak avuçların içi yüze doğru biraz meyilli tutulur ve iki elin arası açık bulundurlur Dirsekler yanlara yapışık olmaz

   

 2. Wish Üye